Valminud objektid 2015

Objekti nimi Tellija Valmis
Pärnu KÜ parkla Korteri ühistu Juuni 2015
Nabala tee ehitus Rae Vallavalitsus Juuli 2015
Vasalemma kergtee Maanteeamet August 2015
Golfi tee ehitus Rae Vallavalitsus September 2015
Puukoja kinnistu platsid Eratellija September 2015
Kotka tee ÜVK teedeehitus Kovek AS Oktoober 2015
Elamuarenduse teed Eratellija November 2015