METSANDUS TEENUSED

Pakume metsandussektoris järgmisi teenuseid:

Hakkepuit

– Kraavide, tee- ja põlluäärte võsast puhastamine giljotiiniga
– Okste ja raiejäätmete kokkuvedu

Metsahooldus

– sihtide ja liinialuste puhastamine
– alusmetsa lõikus, harvendus- ja hooldusraied

Metsa majandamine

– metsamaade ja raieõiguse ost